ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และพนักงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี